รายงานข่าวกิจกรรมโรงเรียน

หัวข้อข่าว โรงเรียน ลงวันที่/เวลา
    จัดเตรียมเวทีงานวันเด็กแห่งชาติ บ้านละหาน 2012-10-04 11:10:58
    จัดบรรยากาศห้องสมุด บ้านละหาน 2012-10-04 11:10:36
    ทำใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ บ้านละหาน 2012-10-04 10:10:12
    อบรมการประเมินภายใน บ้านละหาน 2012-10-04 10:10:09
    เตรียมการ วัดประชุมชลธารา 2012-10-03 18:10:15
    อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) นิคมสร้างตนเองแว้ง 2012-10-03 16:10:54
    ส่งครูย้าย บ้านลาแล 2012-10-03 11:10:16
    อำลาอาลัยครูย้าย บ้านลาแล 2012-10-03 10:10:53
    โรงเรียนดี ศรีตำบล บ้านลาแล 2012-10-03 10:10:43
    ปรชุมกรรมการสถานศึกษา บ้านลาแล 2012-10-03 10:10:38
    สุขภาพในช่องปาก บ้านลาแล 2012-10-03 10:10:06
    มอบวุฒิบัตรลูกเสือ บ้านลาแล 2012-10-03 10:10:08
    มอบจักรยาน บ้านลาแล 2012-10-03 10:10:14
    อำลาอาลัยครูย้าย บ้านลาแล 2012-10-03 10:10:50
    รณรงค์เลือกตั้ง บ้านฆอเลาะทูวอ 2012-10-03 08:10:59
    อบรมการใช้ Tablet‏ บ้านเกาะสะท้อน 2012-10-03 00:10:45
    ทัศนศึกษาจ.สตูล บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 2012-10-02 21:10:26
    กีฬาสี สร้างสามัคคี ก่อนปิดเทอม บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 2012-10-02 21:10:12
    พัฒนาโรงเรียน บ้านปะดะดอ 2012-10-02 21:10:51
    ทรูปลูกปัญญา บ้านปะดะดอ 2012-10-02 20:10:53
    เลี้ยงขอบคุณ บ้านปะดะดอ 2012-10-02 20:10:21
    ออกกำลังกายยามเช้าครับ บ้านแขยง 2012-10-02 13:10:32
    มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมเก็นติ้ง บ้านสุไหงโก-ลก 2012-10-01 20:10:17
    มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก บ้านสุไหงโก-ลก 2012-10-01 19:10:39
    เลี้ยงอำลาครูเกษียณอายุราชการ... บ้านลูโบะลือซง 2012-10-01 12:10:03
    กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ครูไพสิทธิ์ ชูเชิด... บ้านลูโบะลือซง 2012-10-01 12:10:21
    สอบเขียนไทย อังกฤษ และจินตคณิต นร.ป.6 บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-30 08:09:29
    International Science Camp 2012 บ้านบูเกะตา 2012-09-28 15:09:34
    การแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนาแก่เยาวชน บ้านบาโง 2012-09-28 15:09:58
    โครงการจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ บ้านปูยู 2012-09-28 09:09:37
    งานแสดงมุทิตาจิต ครูสุรานี อิสเหาะ บ้านแว้ง 2012-09-28 09:09:28
    นโยบายเรียนฟรี 15 ปี วัดสิทธิสารประดิษฐ์ 2012-09-27 21:09:54
    เปิดออมทรัพย์หมู่บ้านน้อมเกล้า นิคมพัฒนา 9 2012-09-27 21:09:49
    รับรางวัล กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดพระพุทธ วัดพระพุทธ 2012-09-27 16:09:14
    เดินรณรงค์เลือกตั้ง บ้านกูวา(แว้ง) 2012-09-27 13:09:02
    ประชุมครูเร่งรัดงาน บ้านเกาะสะท้อน 2012-09-27 08:09:17
    งานมุฑิตาจิตคุณครูฮาลีม‏ บ้านเกาะสะท้อน 2012-09-27 08:09:06
    ประชุมเตรียมงานมุฑิตาจิต‏ บ้านเกาะสะท้อน 2012-09-27 08:09:42
    โครงการเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 2012-09-26 21:09:44
    โครงการเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 2012-09-26 21:09:30
    โครงการเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 2012-09-26 21:09:19
    โครงการเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 2012-09-26 21:09:05
    ประชุมกรรมการสถานศึกษา นิคมพัฒนา 9 2012-09-26 20:09:22
    งานแสดงมุทิตาจิต นิคมสร้างตนเองแว้ง 2012-09-26 15:09:44
    สอบเขียนไทย, อังกฤษ, จินตคณิต ป.3 บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-26 15:09:33
    ทดสอบนักเรียนชั้น ป.2 บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-26 11:09:39
    ทดสอบนักเรียน ป.1 บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-26 11:09:11
    ปลูกแก้วมังกร เพลินพิศ 2012-09-25 20:09:49
    งานมุฑิตาจิต เพลินพิศ 2012-09-25 19:09:20
    เกษียณอายุราชการ บ้านศรีพงัน 2012-09-25 10:09:07
    ตรวจสุขภาพประจำปี บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-25 09:09:13
    งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2555 บ้านแว้ง 2012-09-25 08:09:56
    เรียนธรรมศึกษาวันอาทิตย์ บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-25 07:09:30
    งานเกษียณอายุราชการ นิคมสร้างตนเองแว้ง 2012-09-24 15:09:26
    โครงการ ไม่อ้วนเอาเท่าไร (วันสุดท้าย) บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-24 14:09:14
    ตลาดนัดพอเพียง บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-24 13:09:43
    ยินดีกับบัณฑิตใหม่ บ้านเกาะสะท้อน 2012-09-24 10:09:04
    ประชุมเครือข่ายคุรุพลังตากใบ ๓ ‏ บ้านเกาะสะท้อน 2012-09-24 10:09:34
    ต้อนรับคณะลส.PRAMUKA(SCOUT) จากอินโดนีเซีย บ้านเกาะสะท้อน 2012-09-24 10:09:19
    ประเมินขั้นที่ ๕ ลส. บ้านเกาะสะท้อน 2012-09-24 10:09:08
    กีฬากลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก วัดพระพุทธ 2012-09-24 09:09:58
    กีฬานานาคสัมพันธ์ 2555 บ้านปะดะดอ 2012-09-23 20:09:28
    แขยงเกมส์ ๕๕ ตอนที่ ๓ บ้านแขยง 2012-09-23 19:09:40
    แขยงเกมส์ ตอนที่ ๒ บ้านแขยง 2012-09-23 19:09:25
    แขยงเกมส์๕๕ อย่างเป็นทางการ ตอนที่ ๑ บ้านแขยง 2012-09-23 19:09:20
    เปิดห้องสมุด 3D บ้านภูเขาทอง 2012-09-22 20:09:47
    ร่วมด้วยช่วยกันรื้อบ่อเลี้ยงปลาเพื่อลงพันธุ์ปลาใหม บ้านภูเขาทอง 2012-09-22 20:09:34
    ร่วมโครงการค่ายต้นกล้าสันติภาพ บ้านภูเขาทอง 2012-09-22 19:09:20
    โครงการ "ไม่อ้วนเอาเท่าไร" (2) บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-22 12:09:43
    โครงการไม่อ้วนเอาเท่าไร บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-22 11:09:08
    ตักบาตร ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-22 11:09:06
    ร่วมงานสีดำ บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-22 10:09:28
    ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของดีเมืองนรา บ้านศรีพงัน 2012-09-22 06:09:44
    mr.Ramon alicea บ้านนูโร๊ะ 2012-09-21 16:09:18
    นิทรรศการผลงานพนักงานราชการ บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-21 10:09:05
    ร่วมงานเกษียณ ประจำปี 2555 บ้านแว้ง 2012-09-21 09:09:48
    นิทรรศการผลงานครู คศ.1 บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-21 09:09:37
    มอบวุฒิบัตรนักเรียน บ้านแว้ง 2012-09-21 08:09:55
    ประเมินพนักงานราชการ บ้านศรีพงัน 2012-09-21 04:09:01
    ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพลินพิศ 2012-09-20 22:09:59
    ค่ายวิทยาศาสตร์ บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 2012-09-20 21:09:17
    งานเกษียณอายุุ บ้านเกาะสะท้อน 2012-09-20 17:09:25
    โครงการนำผู้บริหารร.ร.เข้าวัด‏ บ้านเกาะสะท้อน 2012-09-20 17:09:14
    เป็นเกียรติกีฬา ร.ร.ขนาดเล็ก‏ บ้านเกาะสะท้อน 2012-09-20 17:09:17
    มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-20 16:09:26
    รับนม UHT บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-20 15:09:59
    อบรมการสอนวรรณคดี บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-20 15:09:44
    กีฬาโรงเรียนขนาดเล็ก บ้านไพรวัน 2012-09-20 15:09:58
    ค่ายคุณธรรม จริยธรรม วันสุดท้าย บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-20 14:09:03
    ค่ายคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 2 บ้านสุไหงโก-ลก 2012-09-20 14:09:57
    ร่วมงานมหกรรมวิชาการ 2555 บ้านแว้ง 2012-09-20 13:09:53
    แข่งขันฟุตบอลที่ จ.สตูล บ้านแว้ง 2012-09-20 10:09:47
    ฟุตบอลลีกคัพ บ้านแว้ง 2012-09-20 09:09:09
    ประชุมผู้บริหาร บ้านแว้ง 2012-09-20 09:09:58
    ร่วมเป็นเกียรติ บ้านศรีพงัน 2012-09-20 06:09:42
    กีฬานานาคสัมพันธ์ 2555 บ้านปะดะดอ 2012-09-19 12:09:53
    ทรูปลูกปัญญา บ้านปะดะดอ 2012-09-19 12:09:08
    มอบของขวัญ บ้านปะดะดอ 2012-09-19 11:09:55
    ประชุมบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา บ้านปะดะดอ 2012-09-19 11:09:06
    มหกรรมวิชการ 2555 บ้านปะดะดอ 2012-09-19 11:09:59

หน้า 19 จาก 44 (100 ทั้งหมด)
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 >>

   
 
พัฒนาระบบ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2
http://www.narathiwat2.go.th Version 2.0